[Головна] [Контакти] [Співробітники] [Обладнання] [Галерея] [Публікації] [Послуги]

                                                        Послуги

 

UA

 

EN

 

 

 

© SPM&RS Center 2022
Головним завданням Центру „SPM&RS” є надання науковцям можливості проводити дослідження на приладах сучасного рівня - надвисоковакуумному мікроскопі із сканувальним зондом JSPM-4610 фірми JEOL (Японія) та ЯМР і ЕПР спектрометрах фірми BRUKER, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

Центр зондової мікроскопії та резонансної спектроскопії спеціалізується в галузі досліджень фізико-хімічних властивостей поверхні і меж поділу та об'ємних фізичних і хімічних властивостей нанобіоматеріалів та металооксидних наносистем.

Центр забезпечує:
•        проведення досліджень різними методами зондової мікроскопії атомної структури  та морфології поверхні;
•        оперативний контроль атомних поверхонь методами сканувальної тунельної та атомово-силової мікроскопії;
•        хімічний аналіз поверхні методом рентґенівської фотоелектронної спектроскопії;
•        проведення структурних і динамічних досліджень методами ЯМР- та ЕПР-спектроскопії.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Центр зондової мікроскопії та резонансної спектроскопії надає наступні послуги в проведенні науково-дослідних і діагностичних робіт для широкого класу матеріалів з різних галузей фундаментальної і прикладної науки, включаючи напівпровідникове матеріалознавство, мінералогію і біологію.
1.       Дослідження морфології і вимір лінійних розмірів мікрорельєфу поверхні структур методами сканувальної зондової мікроскопії.
2.      Дослідження морфології і структури поверхні методами атомово-силової мікроскопії.
3.      Вимір складу поверхні методом рентґенівської фотоелектронної спектроскопії.
4.      Дослідження атомної будови (близький та далекий порядки), електронної структури та динаміки електрон-ядерної системи (ядерна спінова, магнонна та фононна підсистеми, атомний, молекулярний і фраґментний рух, міжатомові та міжмолекулярні взаємодії) методом ЯМР-спектроскопії.

 За інформацією про оформлення заявки звертайтесь за телефоном, що вказаний у контактах.

Вимоги до розмірів зразків:

STM – сканувальна тунельна мікроскопія (провідники та напівпровідники)
Стандартні розміри: довжина - 7 мм, ширина - 1 мм, товщина - 0,3 мм
Допустимі розміри: довжина - 9 мм, ширина - 7-9 мм, товщина - 0,3-4 мм

AFM – мікроскопія атомових сил (провідники, напівпровідники, діелектрики)
Стандартні розміри: довжина - 7 мм, ширина - 1 мм, товщина - 0,3 мм

XPS - рентґенівська фотоелектронна спектроскопія
Довжина - 1 см, ширина - 1 см, товщина - 5 мм


ПРО ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК
на виконання науково-дослідних робіт Центром колективного користування приладами "Центр сканувальної зондової мікроскопії та резонансної спектроскопії" (Центр SPM&RS)при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України для організацій НАН України та інших відомств

На виконання Розпорядження Президії НАН України № 322 від 28.04.2004, яким регламентується розподіл робочого часу створених в системі НАН України Центрів колективного користування приладами (ЦККП) щодо власних потреб базової організації ЦККП, інших центрів НАН України та організацій інших відомств, необхідно подати заявку до ЦККП "Центр SPM&RS" за однією з наступних форм:

 • для підрозділів ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України - Форма 1
 • для організацій НАН України - Форма 2
 • для організацій інших відомств - Форма 3

 • Заявки подаються на бланку організації-замовника.
  Відбір пропозицій і регламент розподілу робочого часу проводиться науково-консультаційною радою при ЦККП "Центр SPM&RS" один раз на місяць.

   

     [Головна] [Контакти] [Співробітники] [Обладнання] [Галерея] [Публікації] [Послуги]